Aktualności
22 Września
2022

Projekt PB003 – rozpoczęcie etapu badań in vivo

19 września 2022 r. Pure Biologics wykonało kolejny ważny krok w ramach projektu rozwoju leku PB003. Wraz z Jackson Labs (Bar Harbour, MN, USA), rozpoczęło się pierwsze badanie w modelu zwierzęcym, mające na celu zbadanie unikalnej onkologicznej koncepcji terapeutycznej rozwijanej w PB003. 

Celem rozpoczynającego się badania na zwierzętach jest zbadania modelowej cząsteczki terapeutycznej PB003 pod kątem farmakokinetyki (PK) oraz tolerancji w organizmie żywym. 

Badanie pozwoli ocenić okres półtrwania modelowej cząsteczki PB003 we krwi, jak również aspekty związane z bezpieczeństwem przy podaniu w dwóch różnych dawkach. Wyniki badania dostarczą ważnych informacji pozwalających oszacować stabilność i profil bezpieczeństwa wysoce innowacyjnego formatu PB003 u pacjentów z nowotworami.

Znaczenie badania komentuje dr Monika Litwin, Kierownik Projektu PB003 

„Okres półtrwania przeciwciał, w tym przeciwciał terapeutycznych, w ludzkim krwiobiegu jest determinowany przez receptor Fc (FcRn) obecny na komórkach naczyń krwionośnych. Farmakokinetyka modelowej cząsteczki będzie badana na genetycznie modyfikowanych myszach z ludzkim FcRn, co pozwoli nam oszacować okres półtrwania konstruktu, nad którym pracujemy w organizmie ludzkim, a tym samym lepiej przygotować się do dalszych etapów projektu – badania klinicznego.”

dr Pieter Spee, Dyrektor Naukowy w Pure Biologics S.A. dodaje: 

„To wydarzenie przenosi PB003 do fazy in vivo, ważnego kroku w procesie rozwoju leków. Wyniki badan dostarczą zespołowi rozwijającemu PB003 ważnych wskazówek jak zaprojektować optymalny schemat dawkowania zapewniający maksymalną aktywność antynowotworową: dawki, które są terapeutycznie skuteczne u pacjentów nowotworowych, przy czym pozostają bezpieczne”.

PB003 jest jednym z kluczowych projektów Spółki i ma na celu opracowanie przeciwciała terapeutycznego o podwójnym działaniu, które 1) eliminuje immunosupresyjne regulatorowe limfocyty T (Treg) w mikrośrodowisku guza oraz 2) stymuluje cytotoksyczne limfocyty NK i T do bezpośredniego zwalczania komórek nowotworowych. 

Zasada terapeutycznego działania PB003 została opracowana z uwzględnieniem bardzo konkretnych przewag nad mechanizmem cząsteczek, które niedawno zostały z sukcesem przetestowane we wczesnym rozwoju klinicznym. Tym samym w ramach PB003 proponujemy obiecującą koncepcję leku z potencjalną silną przewagą konkurencyjną na rynku leków przeciwnowotworowych. 

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów