Aktualności
14 Września
2022

Platforma PureApta – rozszerzenie ochrony patentowej

Pure Biologics złożyła wniosek dotyczący kolejnego rozszerzenia ochrony patentowej autorskiej platformy PureApta™.

Opracowane rozwiązanie stanowi rozszerzenie i uzupełnienie opatentowanej w Europie i USA metody syntezy i oczyszczania modyfikowanych oligonukleotydów (patenty EP3350195 i US10450673). Dzięki rozwiązaniom wypracowanym w ramach platformy PureApta™ możliwe jest uzyskiwanie jeszcze wyższej stabilności otrzymywanych aptamerów.

Aptamery o lepszych parametrach stanowią atrakcyjny produkt do zastosowań terapeutycznych i diagnostycznych. Dotyczy to zarówno własnych projektów badawczo-rozwojowych, jak i projektów realizowanych przez Pure Biologics dla zewnętrznych klientów. Kolejne udoskonalenia platformy otwierają zatem ścieżkę do wykorzystywania aptamerów w znacznie szerszym zakresie, również jako stabilnych i długodziałających leków.

Platforma PureApta™, stanowiąca kluczowe narzędzie Pure Biologics, pozwala skutecznie otrzymywać aptamery nowej generacji, zbudowane z chemicznie modyfikowanego DNA, które stają się cząsteczkami aktywnymi w rozwijanych lekach i urządzeniach medycznych.

Ochrona patentowa samej platformy, jej elementów składowych, jak i powstających z jej wykorzystaniem aptamerów, pozwala Pure Biologics lepiej zarządzać generowaną własnością intelektualną, która może stać się przedmiotem komercjalizacji w formie produktów, usług czy licencji, a nowe zgłoszenie umacnia dotychczasowe portfolio IP i wpisuje się w strategię rozwoju własnych projektów aptamerowych.

Rozwijana przez Pure Biologics platforma PureApta™ służy do selekcji modyfikowanych chemicznie aptamerów, tj. oligonukleotydów rozpoznających wybrane cele molekularne – makrocząsteczki w żywym organizmie. Uzyskane w wyniku selekcji aptamery mogą więc stanowić elementy funkcjonalne innowacyjnych leków i wyrobów medycznych, jak również służyć jako narzędzie badawcze i diagnostyczne w pracach laboratoryjnych z zakresu biologii komórki czy onkologii.

Przy terapeutycznych zastosowaniach aptamerów, poza ich wysoką specyficznością i siłą oddziaływania z celem molekularnym, jednym z kluczowych parametrów, jakie muszą spełniać, jest możliwie jak najwyższa stabilność w płynach fizjologicznych, takich jak krew, czy ślina. Nowe modyfikacje nukleotydów, opisane w zastrzeżeniu patentowym, istotnie zwiększają odporność powstałych w wyniku selekcji aptamerów na degradację enzymatyczną, a w związku z tym poprawiają ich stabilność i wydłużają czas działania w organizmie – wyjaśnia dr Agnieszka Sok-Grochowska, Kierownik Grupy Badawczej – Aptamery w Pure Biologics.

Jesteśmy jedynym podmiotem na polskim rynku i jednym z niewielu w Europie, który posiada własną platformę selekcji aptamerów. Jeszcze mniej firm posiada know-how niezbędny do opracowywania aptamerów modyfikowanych chemicznie, a nauka potwierdza, że takie modyfikacje zwiększają skuteczność i użyteczność aptamerów. Nowe zgłoszenia patentowe świadczą o tym, że stale dopracowujemy naszą technologię, w wyniku czego rośnie jej wartość – mówi dr Filip Jeleń, prezes zarządu Pure Biologics.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy Pure Biologics podpisała trzy umowy dotyczące rozwoju projektów opartych o platformę PureApta™.
W listopadzie 2021 r. Pure Biologics udzieliła licencji na badawcze wykorzystanie platformy PureApta™ francuskiej spółce Novaptech, rozwijającej aptamery do zastosowań środowiskowych. Realizowany przez Novaptech projekt może prowadzić do dalszej współpracy, której celem będzie komercjalizacja wypracowanych rozwiązań.

W lutym roku 2022 Spółka zawarła natomiast z nieujawnionym klientem umowę, na mocy której z sukcesem wykonała selekcję aptameru, który ma zostać wykorzystany w rozwiązaniu terapeutycznym o potencjale antywirusowym. Poza otrzymaną jednorazową płatnością, umowa gwarantuje Pure Biologics udział w zyskach z tytułu komercjalizacji rozwiązania.

W czerwcu 2022 r. Pure Biologics podpisała umowę partneringową dot. rozwoju opartych o aptamery rozwiązań terapeutycznych z holenderską spółką Relitech. Umowa zakłada opracowanie innowacyjnego filtra aptamerowego. Relitech, bazując na wieloletnich doświadczeniach w podobnych obszarach, rozpoczął opracowywanie urządzenia medycznego wykorzystującego filtr aptamerowy Pure Biologics. Urządzenie medyczne ma eliminować z płynów ustrojowych toksyny mocznicowe pojawiające się przy takich schorzeniach jak zaawansowana przewlekła choroba nerek (CKD).

Spółka poszukuje kolejnych dużych partnerów, z którymi mogłaby realizować projekty na atrakcyjnych warunkach biznesowych.

Platforma PureApta™ i nasze doświadczenie w obszarze aptamerów przyciągają uwagę rynku. Od połowy ubiegłego roku nawiązaliśmy już trzy współprace, każda z nich opiera się na innym modelu biznesowym. Prowadzimy różne rozmowy i mamy nadzieję na podpisywanie kolejnych, coraz bardziej atrakcyjnych umów – mówi dr Filip Jeleń.

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów