Aktualności
2 Grudnia
2022

Pure Biologics powołuje spółkę celową Doto Medical

Pure Biologics utworzyła spółkę celową, zorientowaną na przyśpieszony rozwój i komercjalizację kluczowego projektu aptamerowego w swoim portfolio – PB103, realizowanego we współpracy z ugruntowaną na rynku biomedycznym holenderską spółką Relitech BV. Projekt ma na celu rozwój urządzenia medycznego dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (ang. Chronic Kidney Disease, CKD).

Jednocześnie spółka nawiązała współpracę z renomowanym doradcą transakcyjnym, Clairfield Partners.

Decydujemy o wydzieleniu jednego z naszych najbardziej obiecujących projektów do spółki celowej, łącząc siły z doświadczonym międzynarodowym doradcą biznesowym. Liczymy, że umożliwi to szybszą komercjalizację, otwierając nam ścieżki, które nie są dostępne dla Pure Biologics z uwagi m.in. na ograniczenia formalno-prawne. Dokonaliśmy wyboru profesjonalnego partnera doradczego mającego bezpośredni dostęp do rynku, na którym mają miejsce transakcje kupna/sprzedaży tego typu aktywów oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu analogicznych procesów, również na rynku polskim – komentuje Romuald Harwas, Wiceprezes Zarządu Spółki.

Jednocześnie, dzięki tej decyzji, w ramach spółki-matki z jeszcze większą mocą będziemy mogli skoncentrować się na naszych kluczowych projektach terapeutycznych, tj. PB003 i PB004 – dodaje dr Filip Jeleń, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu Pure Biologics.

W ramach projektu PB103 opracowywane jest nowatorskie urządzenie medyczne do zastosowania w opartej o aptamery, celowanej dializie nerkowej u pacjentów cierpiących na przewlekłą chorobę nerek. Proponowane rozwiązanie ma na celu zwiększenie skuteczności dializy w zakresie parametrów klinicznych, które nie ulegają znaczącej poprawie podczas standardowej dializy, a tym samym przedłużenie przeżycia i poprawa jakości życia pacjentów.

CKD to schorzenie, z którym zmaga się nawet 75 milionów pacjentów na całym świecie, a średni czas ich przeżycia od rozpoczęcia dializoterapii wynosi około pięciu lat. Stanowi to więc istotną niezaspokojoną potrzebę medyczną, a rozległy rynek docelowy wyceniany jest szacunkowo na ok. 100 mld USD. Biorąc pod uwagę rozpoznany potencjał projektu PB103, dotyczącego rozwoju urządzenia medycznego we wskazaniu chronicznej przewlekłej choroby nerek, realizowanego we współpracy z holenderską firmą Relitech BV, chcemy jak najszybciej znaleźć partnera strategicznego i finansowego w celu komercjalizacji projektu – wyjaśnia dr Jeleń.

Pure Biologics zdecydowała się także na zaangażowanie w roli doradcy transakcyjnego doświadczonego partnera biznesowego, Clairfield Partners LLC z siedzibą w Nowym Yorku (Clairfield International, www.clairfield.com). Clairfield pomyślnie przeprowadza ponad 130 transakcji każdego roku zarówno po stronie sprzedaży, jak i kupna, z ponad 20 mld EUR łącznej wartości transakcji na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Zakres umowy z Clairfield obejmuje między innymi zidentyfikowanie i pozyskanie dla Doto Medical potencjalnych partnerów strategicznych, zainteresowanych współrozwijaniem, a następnie przejęciem za wynagrodzeniem rozwiązania wypracowywanego w ramach projektu PB103, poprzez przedstawienie Spółce potencjalnych partnerów strategicznych, pomoc w negocjacjach oraz zamknięcie transakcji z wybranym partnerem.

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów