Aktualności
19 Marca
2021

Projekt PB002 – partner do badań przedklinicznych wybrany

Spółka w ramach przeprowadzonego postępowania ofertowego wyłoniła wykonawcę: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego, z którym podejmie się realizacji pierwszego panelu badań przedklinicznych dla projektu aptamerowego PB002 (AptaPheresis). Planowane prace badawcze będą obejmować kilkuetapowe badania in vivo w modelu zwierzęcym.

Celem zaplanowanego przez Pure Biologics pierwszego panelu badania jest wykonanie testów farmakokinetycznych dla modelowego przeciwciała anty-AQP4.

W toku pierwszego badania planujemy ustalić optymalną dawkę przeciwciała, którą należy podać zwierzętom. Zostanie wyznaczony również m.in. okres półtrwania dawki ludzkiego, rekombinowanego, monoklonalnego przeciwciała (anty-AQP4) w krwiobiegu królika. Dalsze etapy badań będą miały na celu poznanie szeregu informacji nt. działania mechanizmu proponowanej terapii pozaustrojowej oraz potwierdzenie jej skuteczności – opowiada dr Tomasz Bąkowski, Naukowy Kierownik Projektu PB002.

Spółka zdecydowała się nawiązać współpracę z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Przemysłu Organicznego, który od ponad 50 lat zajmuje się badaniami w obszarze m.in. toksykologii czy badania właściwości leków. Instytut może pochwalić się certyfikatami jakości i uprawnieniami do wykonywania badań przedklinicznych, spełniając stawiane podwykonawcom wysokie wymogi względem doświadczenia i możliwości technicznych.

PB002 jest pierwszym i najbardziej rozwiniętym projektem Spółki w terapii pozaustrojowej opartej o aptamery, znanym także jako AptaPheresis. Pure Biologics w PB002 rozwija celowaną, selektywną aferezę opartą o aptamerowy filtr biomolekularny, która ma pomóc pacjentom cierpiącym na okresowe zaostrzenia (rzuty) w rzadkiej chorobie NMO (neuromyelitis optica).

Neuromyelitis Optica (NMO) to rzadka neurologiczna choroba autoimmunologiczna o napadowym, na ogół ciężkim i postępującym przebiegu, w wyniku której organizm produkuje patogenne immunoglobuliny (reakcja autoimmunologiczna), które powodują zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych, a w konsekwencji ich demielinizację. U większości pacjentów choroba wykazuje charakter nawracający, z okresami remisji trwającymi od kilku tygodni do kilku miesięcy. Nierzadko w krótkim czasie dochodzi do porażenia czterokończynowego i utraty wzroku. U części pacjentów, w wyniku porażenia mięśni oddechowych, choroba ta kończy się niestety zgonem. Pomimo, iż choroba NMO zaliczana jest do chorób rzadkich, to według szacunków na całym świecie z jej powodu cierpi ok. 300 000 osób.

Rozpoczęcie kolejnych paneli badań przedklinicznych w projekcie PB002 zaplanowane jest na końcówkę 2021 r. i początek 2022 r.

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów