Aktualności
10 Stycznia
2023

Podsumowanie rundy finansowania w 2022

W grudniu, w wyniku transakcji opartej o budowę przyspieszonej księgi popytu, pozyskaliśmy od inwestorów ok. 19 mln zł brutto. To nie była łatwa decyzja. Bieżący okres na warszawskiej giełdzie jest bardzo wymagający. Brakuje kapitału, rynek transakcji bardzo spowolnił. Uznaliśmy jednak, że w tym momencie nadrzędnym celem jest zapewnienie podstawowego finansowania spółce na kontynuację kluczowych projektów, w tym przede wszystkim PB003 i PB004, zgodnie z planem przedstawionym przed rozpoczęciem transakcji.

Posiadana i pozyskana gotówka, wraz z przyznanymi już dotacjami posłuży nam do sfinansowania badań. Zgodnie z przedstawionymi harmonogramami, w drugim kwartale planujemy doprowadzić oba projekty do zaawansowanych badań w modelu zwierzęcym, co powinno implikować istotny wzrost wartości PB003 i PB004, oraz umożliwić podjęcie rozmów z potencjalnymi partnerami z nadzieją na uzyskanie odpowiedniej wyceny w transakcji, której przedmiotem ma być jeden z powyższych projektów.

Przeprowadzenie emisji opartej o walne zgromadzenie i postępowanie prospektowe zajęłoby od sześciu do ośmiu miesięcy, bez gwarancji terminu dopuszczenia prospektu przez KNF do końca roku. Ogłoszenie emisji w drugim kwartale ubiegłego roku, kiedy rynki finansowe znalazły się pod mocną presją, biorąc pod uwagę ryzyko skuteczności jej przeprowadzenia w czasie zapewniającym uruchomienie finansowania dla kolejnych etapów realizacji naszych projektów, było w tamtym momencie nieuzasadnione. Przeprowadzenie emisji w oparciu o zatwierdzony wcześniej kapitał docelowy i format ABB miało na celu wyeliminowanie ryzyk proceduralnych będących poza kontrolą spółki oraz optymalizację procesu pozyskania finansowania, zapewniając Spółce niezbędną elastyczność w zakresie czasu i sposobu jej przeprowadzenia. Była to – biorąc pod uwagę okoliczności – najlepiej zabezpieczającą interes spółki i Akcjonariuszy opcja.

Uzyskane w procesie budowy księgi popytu parametry nie odzwierciedlają jednak naszej wewnętrznej wyceny spółki i jej projektów.

Historycznie zainwestowaliśmy w rozwój naszych platform odkrywania leków biologicznych i aptamerów, a także poszczególnych projektów ok. 130 mln zł. Istotna część tych środków została pozyskana w wyniku pozytywnej oceny merytorycznej instytucji grantowych. Do 2022 roku, pięć naszych projektów doszło do etapu badań in-vivo. Przez kilkanaście już lat działalności udało nam się zbudować międzynarodowy, interdyscyplinarny zespół wykwalifikowanych specjalistów, a także solidne zaplecze infrastrukturalne.

W ostatnich dwóch latach, licząc od przeprowadzonej w grudniu 2020 r. rundy i przeniesienia notowań Pure Biologics na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych, dokonaliśmy istotnych postępów naukowych w naszych projektach, jednak nie obyło się od częstych w przypadku wielu tego typu procesów badawczo-rozwojowych opóźnień. W tym wyjątkowym – pandemicznym – okresie, oprócz wyzwań naukowych mierzyliśmy się również z utrudnionym dostępem do części podwykonawców, co dodatkowo wydłużało różne procesy. W roku 2022 wróciliśmy na właściwą naukową ścieżkę, jednak opóźnienia znajdowały już swoje odbicie w wycenie spółki. Napędzana rozpoczętą w Ukrainie wojną inflacja determinowała wzrost kosztów działalności na wszystkich polach, a osłabiony rynek kapitałowy utrudniał odbudowę wyceny spółki.

Szczególnie w drugiej połowie 2022 r. dostarczyliśmy wielu pozytywnych informacji, zarówno o charakterze naukowym, jak i biznesowym, licząc na to, że uda nam się uzasadnić wyższą wycenę spółki i pozyskać niezbędny do dalszego rozwoju kapitał na możliwie atrakcyjnych warunkach. Ostatnie tygodnie pozwoliły nam wierzyć, że w pewnym stopniu udało się to osiągnąć. Z takim też nastawieniem przystąpiliśmy do budowy przyspieszonej księgi popytu.

Proces ten okazał się dużo bardziej wymagający niż mogło nam się wydawać. Ostatecznie podjęliśmy trudną decyzję nakierowaną na maksymalizację wpływów do spółki i zagwarantowanie sobie możliwości finansowania działalności w jak najdłuższej perspektywie, tak aby zyskać czas niezbędny do osiągnięcia kluczowych, zapowiedzianych kamieni milowych w projektach.

Jako zarząd spółki z pokorą przyjmujemy wynik transakcji. Rozpoczęliśmy rewizję budżetu i deklarujemy, że w nadchodzących tygodniach ustalimy priorytety wydatków projektowych adekwatnie do spodziewanych w nich wyników i ich atrakcyjności dla potencjalnych partnerów branżowych. Tak opracowany plan rozwoju Pure Biologics na kolejne kwartały, niezwłocznie przedstawimy uczestnikom rynku kapitałowego.

Zarząd Pure Biologics S.A.

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów