Aktualności
9 Czerwca
2022

Projekt PB004 – pierwsze podanie zwierzętom

W dniu 7 czerwca 2022 roku Pure Biologics rozpoczęła pierwsze pilotażowe badanie przedkliniczne w projekcie PB004 nad potencjalnym lekiem onkologicznym znajdującym zastosowanie w leczeniu guzów litych i białaczek.

PB004 jest nowatorską cząsteczką terapeutyczną, która stymuluje komórki NK (Natural Killer) i makrofagi obecne w mikrośrodowisku guza do zabijania komórek nowotworowych wykazujących ekspresję antygenu ROR-1 (antygen specyficzny dla nowotworu, tumor-associated antigen, TAA). Głównym celem badania jest uzyskanie danych, które pomogą przewidzieć okres półtrwania cząsteczki PB004 u pacjentów z nowotworem.

Profil farmakokinetyczny przeciwciał i ludzkiej albuminy osocza jest determinowany przez aktywność neonatalnego receptora Fc (FcRn) znajdującego się na komórkach naczyń krwionośnych. Z tego powodu farmakokinetyka cząsteczki PB004 będzie badana w szczepie mysim B6.Cg- Tg(FCGRT) 32Dcr Albem12Mvw Fcgrttm1Dcr Prkdcscid/J lub Tg32 AlbKO SCID z ludzkim receptorem FcRn (tzw. myszy humanizowane). Badanie zostanie przeprowadzone przez Jackson Laboratory (Bar Harbor, Maine (USA).

Badanie to stanowi pierwszy krok w rozwoju przedklinicznym PB004 i jest istotnym kamieniem milowym w rozwoju PB004. Wyniki badania pomogą określić dawkowanie leku u pacjentów z nowotworem, a zatem będą ważnym czynnikiem przy projektowaniu rozwoju klinicznego cząsteczki PB004 – mówi dr Pieter Spee, Dyrektor ds. Naukowych Pure Biologics. 

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów