Aktualności
30 Sierpnia
2021

Projekt PB001 – zakończenie pierwszego pilotażowego badania przedklinicznego

Pure Biologics poinformowała o zakończeniu pierwszego pilotażowego badania przedklinicznego w projekcie PB001, w którym firma opracowuje nowatorską immunoterapię do leczenia raka jelita grubego. Zgodnie z hipotezą, opracowywane bispecyficzne przeciwciało ma jednocześnie angażować receptor na limfocytach infiltrujących guzy nowotworowe oraz antygen na komórkach nowotworowych. Głównym celem badania na myszach z wszczepionym ludzkim układem odpornościowym była ocena bezpieczeństwa, a drugorzędowym celem było monitorowanie symptomów odpowiedzi immunologicznej skierowanej przeciwko guzom nowotworowym indukowanej badanym związkiem biologicznym.

„Nie zaobserwowano żadnych objawów ostrej toksyczności lub poważnych zmian histopatologicznych podczas wielokrotnego podawania badanego związku modelowego PB001, z dawkami do 250 mg/kg przez 48 dni u normalnych myszy. Również u myszy z nowotworem testowany związek okazał się bezpieczny nawet w najwyższej dawce przez 28 dni. Dlatego, otrzymane wyniki sugerują, że jednoczesne celowanie w białko TIM-3 i nieujawniony antygen nowotworowy jest bezpieczne. Analizy biomarkerów we krwi wykazały, że modelowy związek testowy aktywuje układ odpornościowy, a planowane szersze badania pomogą nam lepiej zrozumieć aspekty mechanistyczne” – mówi dr Pieter Spee, dyrektor naukowy w Pure Biologics.

„Podsumowując, wyniki tego pilotażowego badania utwierdzają nas w przekonaniu co do dalszych prac w ramach projektu PB001 w leczeniu guzów litych. W oparciu o uzyskane wyniki, Spółka w nadchodzącym roku zwiększy intensywność prac i skupi się na szerszych badaniach przedklinicznych wybranych związków wiodących rozwijanych w ramach PB001. Zdobyte przez nas doświadczenie jest również cenne w kontekście trwających prac koncepcyjnych w obszarze badań przedklinicznych w naszych pozostałych projektach immunoonkologicznych PB003 i PB004” – dodaje dr Filip Jeleń, prezes zarządu Spółki.

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów