Aktualności
9 Lutego
2021

Europejski patent na zmodyfikowane aptamery (PB012 PureApta)

Europejski Urząd Patentowy zakończył badanie merytoryczne zgłoszenia patentowego “Sposób syntezy i oczyszczania nukleozydu i/lub nukleotydu, zmodyfikowany nukleozyd i/lub nukleotyd, cząsteczka DNA i biblioteka oligonukleotydów zawierające zmodyfikowany nukleozyd i/lub nukleotyd oraz zastosowanie biblioteki oligonukleotydów” i wydał decyzję o przyznaniu patentu.

Zgłoszenie dotyczy podstaw działania platformy technologicznej PureApta, wykorzystującej modyfikowane aptamery. W szczególności obejmuje modyfikacje chemiczne oraz metody ich wprowadzania do aptamerów, a także konstrukcję bibliotek modyfikowanych sekwencji oraz ich użycie do selekcji in vitro cząsteczek aptamerów o potencjale terapeutycznym i diagnostycznym.

Zgłoszony pod numerem EP16846944.3 patent zostanie wydany po zakończeniu procedur formalnych (opłaty oraz tłumaczenia) w ciągu kilku miesięcy i będzie to kolejny, po amerykańskim, patent na tę technologię.

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów