Raporty bieżące
Data ogłoszenia raportu: 12/12/2019 12:57

RAPORT ESPI 31/2019 – ZATWIERDZENIE PRZEZ NCBR REALIZACJI PROJEKTU PUREAPTA

RAPORT ESPI 31/2019 – ZATWIERDZENIE PRZEZ NCBR REALIZACJI PROJEKTU PUREAPTA

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 31/2019 Z DNIA 12.12.2019 12:57

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Kancelaria: Publiczna

Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 12 grudnia 2019 r. otrzymał informację, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) pozytywnie zaopiniowało złożoną przez Emitenta w dniu 28 lutego 2019 r. “Informację końcową z realizacji projektu Pure Apta” (raport bieżący nr 2/2019 z dnia 01 marca 2019 r.) i uznał, że projekt zrealizowany został pod względem merytorycznym i finansowym. Tym samym formalnie zakończony został etap stworzenia innowacyjnej modularnej platformy selekcji modyfikowanych chemicznie aptamerów PureApta, i projekt (POIR.01.01.01-00-0474/16-00) przeszedł w fazę utrzymania jego trwałości.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów