Raporty bieżące
Data ogłoszenia raportu: 31/01/2019 17:35

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 1/2019 – POZYTYWNA DECYZJA NCBR W SPRAWIE DOFINANSOWANIA NA PROJEKT ROZWOJU LEKU RAPORT

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 1/2019 – POZYTYWNA DECYZJA NCBR W SPRAWIE DOFINANSOWANIA NA PROJEKT ROZWOJU LEKU
RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 1/2019 Z DNIA 31.01.2019 17:35

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Kancelaria: Publiczna

Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 31 stycznia 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło wyniki konkursu InnoNeuroPharm, w którym projekt przedstawiony przez Emitenta został rekomendowany do dofinansowania. Projekt zakłada opracowanie terapii na bazie przeciwciał rekrutujących układ immunologiczny do walki z nowotworem i będzie realizowany w spółce pod nazwą PureActivator z identyfikatorem PB003. Terapeutyczne wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektu będą mogły być zastosowane w pierwszej kolejności w terapii niedrobnokomórkowego raka płuc.

Całkowita wartość projektu wynosi 39,9 mln zł, a kwota dofinansowania z funduszy unijnych 30,1 mln zł. Wkład własny projektu w wysokości 9,8 mln zł Emitent zamierza pokryć z kapitału pozyskanego w ramach przyszłych emisji akcji.

Projekt realizowany będzie w latach 2019-2023 i obejmuje przeprowadzenie kandydata na lek przez wszystkie fazy rozwoju, aż do I fazy badań klinicznych włącznie. Ostateczne warunki realizacji projektu zostaną określone w umowie pomiędzy Spółką i NCBR, o zawarciu której Spółka poinformuje w odrębnym komunikacie.

Powyższa informacja został uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów