Raporty bieżące
Data ogłoszenia raportu: 28/01/2021 17:37

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 6/2021 – ZAWIADOMIENIE NA PODSTAWIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 6/2021 – ZAWIADOMIENIE NA PODSTAWIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 6/2021 Z DNIA 28.01.2021 17:37

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Kancelaria: Publiczna

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”], działając w trybie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. z 2016r. poz.1639 z póź. zm, informuje o otrzymaniu w dniu 28 stycznia 2021 roku na podstawie 69 ust. 1 pkt. 2, oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 ppkt. a_ ww. ustawy zawiadomienia od akcjonariusza Pana Filipa Jelenia. Transakcja sprzedaży zmieniająca stan posiadania akcji przez zawiadamiającego akcjonariusza została przeprowadzona w ramach Programu Motywacyjnego Spółki. Akcje będące przedmiotem transakcji objęte są umową Lock Up do dnia 31 grudnia 2021 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2020 z dnia 06 maja 2020 r.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Do pobrania

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów