Raporty bieżące
Data ogłoszenia raportu: 28/01/2021 17:28

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 5/2021 – POWIADOMIENIE O TRANSAKCJI W TRYBIE ART. 19 UST. 1 MAR

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 5/2021 – POWIADOMIENIE O TRANSAKCJI W TRYBIE ART. 19 UST. 1 MAR

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 5/2021 Z DNIA 28.01.2021 17:28

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Kancelaria: Publiczna

Zarząd Pure Biologics S.A. informuje, że w dniu 28 stycznia 2021 r. otrzymał od Pana Romana Harwasa, osoby pełniącej obowiązki Wiceprezesa Zarządu, powiadomienie, o którym mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. Powiadomienie dotyczy transakcji w ramach Programu Motywacyjnego Spółki. Akcje będące przedmiotem transakcji objęte są umową Lock Up do dnia 31 grudnia 2021 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2020 z dnia 06 maja 2020 r.

W załączeniu przekazujemy treść powiadomienia.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Do pobrania

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów