Raporty bieżące
Data ogłoszenia raportu: 22/05/2023 18:10

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 25/2023 – INFORMACJA O OTRZYMANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 25/2023 – INFORMACJA O OTRZYMANIU ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 25/2023 Z DNIA 22-05-2023 18:10

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), informuje, że do Spółki wpłynęły zgłoszenia kandydatur na Członków Rady Nadzorczej Spółki, w związku z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 maja 2023 r., obejmującym m.in. podjęcie uchwały w sprawie ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zgłoszono kandydatury:
1) Pana Andrzeja Trznadla,
2) Pani Julii Bar,
3) Pana Tadeusza Wesołowskiego,
4) Pana Mariusza Czekały,
5) Pana Pawła Wiśniewskiego.

Spółka w załączeniu przekazuje życiorysy kandydatów obejmujące m.in. opis ich wiedzy i doświadczenia zawodowego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Do pobrania

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów