Raporty bieżące
Data ogłoszenia raportu: 28/04/2023 20:41

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 23/2023 – KOREKTA NUMERACJI RAPORTÓW BIEŻĄCYCH NR 21/2022 I 22/2022 Z DNIA 28 KWIETNIA 2023 R.

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 23/2023 – KOREKTA NUMERACJI RAPORTÓW BIEŻĄCYCH NR 21/2022 I 22/2022 Z DNIA 28 KWIETNIA 2023 R.

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 23/2023 Z DNIA 28-04-2023 20:41

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd spółki Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”] niniejszym informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej nadano błędne numery raportom bieżącym ESPI z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Raport o tytule „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A.” posiada numer 21/2023, a nie jak błędnie wskazano 21/2022.

Raport o tytule „Plany Rozwoju Pure Biologics w okresie 2023-1H2024” posiada numer 22/2023, a nie jak błędnie wskazano 22/2022.

Treść powyższych raportów nie ulega zmianie, korekta dotyczy wyłącznie numeracji raportów.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów