Raporty bieżące
Data ogłoszenia raportu: 03/02/2022 10:37

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 2/2022 – ZAWARCIE UMOWY GWARANTUJĄCEJ UDZIAŁ W ZYSKACH Z TYTUŁU KOMERCJALIZACJI APTAMERU

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 2/2022 – ZAWARCIE UMOWY GWARANTUJĄCEJ UDZIAŁ W ZYSKACH Z TYTUŁU KOMERCJALIZACJI APTAMERU

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 2/2022 Z DNIA 03-02-2022 10:37

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”] informuje, że w dniu 2 lutego 2022 r. Spółka zawarła z Klientem umowę gwarantującą udział w zyskach z tytułu komercjalizacji aptameru będącego przedmiotem odrębnego komercyjnego zlecenia na badania kontraktowe.

Przedmiotem zleconych badań kontraktowych jest selekcja aptameru rozpoznającego wskazany przez Klienta cel białkowy. Selekcja będzie wykorzystywać platformę technologiczną PureApta, powstałą w wyniku realizacji w Spółce projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Na mocy zlecenia Pure Biologics S.A. wykona selekcję i sekwencję aptameru, który Klient planuje wykorzystać w rozwiązaniu terapeutycznym o potencjale antywirusowym. Niezależnie od dalszego rozwoju rozwiązania, za zlecenie Spółka otrzyma jednorazowe wynagrodzenie w kwocie 214 000 PLN.

Umowa gwarantująca udział w zyskach zawiera zapisy, na mocy których Spółce przysługuje 6% udział w zyskach netto Klienta osiąganych z umów, których przedmiotem będzie produkt [rozwiązanie terapeutyczne] wykorzystujący opracowany przez Pure Biologics S.A. aptamer.

Powyższa informacja została uznana przez Zarząd Pure Biologics S.A. za istotną, ponieważ stanowi bezpośrednią komercjalizację efektów wdrożenia platformy PureApta, może zapewnić Spółce w przyszłości bierny dochód, jak również wejście z rozwiązaniami aptamerowymi na rynek potencjalnych terapeutyków.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów