Raporty bieżące
Data ogłoszenia raportu: 13/04/2023 11:01

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 18/2023 – NOMINOWANIE KANDYDATA WIODĄCEGO W PROJEKCIE PB004

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 18/2023 – NOMINOWANIE KANDYDATA WIODĄCEGO W PROJEKCIE PB004

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 18/2023 Z DNIA 13-04-2023 11:01

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”] informuje o nominowaniu kandydata wiodącego, cząsteczki PBA-0405, do dalszego rozwoju przedklinicznego i klinicznego w projekcie PB004, w ramach przedstawionego w RB 16/2022 z dnia 10 grudnia 2022 r. harmonogramu realizacji celów strategicznych w roku 2023.

Wybrany kandydat wiodący [PBA-0405] w ramach projektu PB004 zostanie opracowany jako potencjalnie pierwsza w swojej klasie immunoterapia dla pacjentów onkologicznych wykazujących na komórkach nowotworowych nadprodukcję białka ROR-1, w tym białaczkach i guzach litych. PBA-0405 został wybrany na podstawie jego zdolności do wywoływania zabijania komórek nowotworowych za pośrednictwem komórek odpornościowych, zapewniając potencjalnie znaczące korzyści terapeutyczne.

Wraz z wyselekcjonowaniem kandydata przedklinicznego, Pure Biologics rozpoczyna przygotowania do kontraktowania produkcji cząsteczki w większej skali do dalszych badań przedklinicznych oraz dalej do badań klinicznych faz 0 i 1.

Spółka spodziewa się, że pierwsze wyniki badań skuteczności przeciwnowotworowej PBA-0405 w modelach zwierzęcych będą dostępne pod koniec II kw. 2023 r. Spółka rozpoczęła przygotowania do uzyskania formalnych zgód na rozpoczęcie jeszcze w 2023 r. fazy 0 badania klinicznego, mającego na celu określenie wstępnej lokalnej efektywności klinicznej w badaniach na ludziach. Zakończenie fazy 0 oczekiwane jest w II kw. 2024 r. Spółka zakłada, że rozpoczęcie klinicznej fazy 1 może być możliwe pod koniec roku 2024. Badanie mogłoby objąć pacjentów z nowotworami hematologicznymi.

Pure Biologics zabezpieczyła łącznie ok. 48 mln zł na współfinansowanie rozwoju przedklinicznego i klinicznego PB004 z nierozwadniających źródeł dotacyjnych.

Informacja jest istotna ze względu na osiągnięcie przez projekt PB004 istotnego kamienia milowego w procesie rozwoju leku, co determinuje ograniczenie ryzyk naukowych i daje perspektywy dla dalszego rozwoju projektu, zbliżając Spółkę do etapu potencjalnej komercjalizacji.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów