Raporty bieżące
Data ogłoszenia raportu: 06/09/2021 14:24

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 15/2021 – ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2021 ROKU – RAPORT PÓŁROCZNY

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 15/2021 – ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2021 ROKU – RAPORT PÓŁROCZNY

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 15/2021 Z DNIA 06-09-2021 14:24

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 29.01.2021 roku, Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”] informuje, że uległa zmianie data publikacji raportu półrocznego Spółki za I półrocze 2021 roku, który zostanie opublikowany w dniu 10.09.2021 roku zamiast pierwotnie zakładanego 20.09.2021 roku.

Pozostała treść raportu bieżącego nr 7/2021 pozostaje bez zmian.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów