Raporty bieżące
Data ogłoszenia raportu: 30/01/2023 20:49

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 10/2023 – ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE STANU POSIADANIA AKCJI SPÓŁKI

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 10/2023 – ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE STANU POSIADANIA AKCJI SPÓŁKI

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 10/2023 Z DNIA 30-01-2023 20:49

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”], działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [„Ustawa o Ofercie”], niniejszym informuje, że otrzymał od: [i] Pana Filipa Jelenia oraz [ii] UNISONO CAPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Warszawie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki złożone na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie.

Treść otrzymanych zawiadomień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Do pobrania

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów