Badania kontraktowe

Przeciwciała – selekcja, generacja, walidacja

Platforma selekcyjna oparta na prezentacji fagowej in vitro z własną produkcją antygenów.

Przeciwciała stosowane w badaniach i jako leki są wytwarzane głównie in vivo przez immunizację zwierząt, a następnie selekcję przy użyciu technologii hybrydom. Przeciwciała otrzymane przy użyciu tych strategii muszą być następnie „humanizowane”, aby były immunologicznie zgodne z ludźmi.

Pure Biologics oferuje kompletną usługę selekcji przeciwciał monoklonalnych – od surowego celu do w pełni scharakteryzowanego przeciwciała – stosując strategię selekcji in vitro z wykorzystaniem technologii prezentacji fagowej, bez konieczności „humanizacji”.

Ta złożona usługa wykorzystuje naszą platformę technologiczną PureSelect2 do selekcji ludzkich, rekombinowanych przeciwciał o wysokim powinowactwie wobec różnych celów molekularnych, w tym małych cząsteczek, peptydów, białek lub całych komórek ekspresjonujących wybrany antygen.

Usługa opiera się na łatwo dostosowywalnym podejściu, aby idealnie spełniać Twoje potrzeby i opiera się na:

 • Wyborze oddziałujących klonów poprzez wysokowydajną prezentację na fagach – łączenie szerokich etapów zubożania z selekcją pozytywną na fazie stałej lub w roztworze.
 • Konstrukcji drugorzędowej biblioteki do ponownej selekcji (dojrzewania) – dalsze wzmacnianie powinowactwa, stabilności lub kompatybilności z ludźmi.
 • Przekształcaniu fragmentów przeciwciał w inne formaty – pełne IgG, Fab, dimer scFv i inne.
 • Analizie biofizycznej wiązania z użyciem kilku ortogonalnych metod.
 • Chemicznej modyfikacji i ulepszaniu przeciwciał – tworzenie koniugatów lub znakowanych przeciwciał, usuwanie miejsc N-glikozylacji.
 • Walidacji przeciwciał – za pomocą testu ELISA, w testach komórkowych, za pomocą cytometrii przepływowej lub za pomocą specjalnych testów funkcjonalnych (np. testów immunologicznych).

Końcowe wyniki to w pełni scharakteryzowane i zwalidowane przeciwciała, gotowe do różnych testów lub innych zastosowań, w tym przeciwciała-kandydaci terapeutyczni.

Ta usługa może być uzupełniona innymi usługami Pure Biologics, takimi jak:

dostarczając kompletne rozwiązanie biotechnologiczne.

 

 

  Menu Zamknij

  Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

  Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów