Badania kontraktowe

Analiza biofizyczna – wiązanie, oddziaływania, charakterystyka

Charakteryzacja oddziaływań molekularnych (bio)cząsteczek i ich celów.

Charakteryzowanie oddziaływań molekularnych jest kluczową analizą w każdym opartym na ligandach i receptorach rozwiązaniu. Przeciwciała, aptamery i podobne cząsteczki – jeśli celem jest wykorzystanie tych cząsteczek w różnych procesach, w tym w testach, jako kandydatów na leki, efektory lub detektory, konieczne są wiarygodne i precyzyjne dane dotyczące ich powinowactwa, współczynników wiązania i kinetyki.

W oparciu o swoje doświadczenie w kontraktowych pracach badawczo-rozwojowych nad cząsteczkami wiążącymi, liczne projekty autorskie dotyczące przeciwciał terapeutycznych i aptamerów, Pure Biologics oferuje kompleksowe wsparcie w charakteryzowaniu makrocząsteczek oraz oddziaływań molekularnych cząsteczek wiążących i ich celów.

Na tę w pełni konfigurowalną usługę składają się takie elementy, jak:

 • SPR – powierzchniowy rezonans plazmonowy (Surface Plasmon Resonance),
 • BLI (Octet) – interferometria biowarstwowa (Bio-layer Interferometry),
 • MST – termoforeza mikroskalowa (Microscale Thermophoresis),
 • Techniki analizy makrocząsteczek – DLS (Dynamic Light Scattering; dynamiczne rozpraszanie światła), SEC (Size Exclusion Chromatography; chromatografia żelowa), DSF (Differential Scanning Fluorometry; skaningowa fluorymetria różnicowa),
 • Binowanie epitopów – charakteryzowanie epitopów przeciwciał monoklonalnych.
 • Kinetyka i parametry wiązania – kon, koff, KD.
 • Stabilność formulacji – w tym charakteryzacja fałdowania/rozfałdowywania i określanie Tm,

dostarczając najnowocześniejszych, szczegółowych opisów właściwości i parametrów wiązania molekularnego.

Dane te mogą być wykorzystane bezpośrednio we własnych badań, do wypełnienia wszelkich procedur regulacyjnych lub mogą służyć jako podstawa do rozpoczęcia współpracy z Pure Biologics w powiązanych obszarach:

Pure Biologics – dostarcza kompletnych rozwiązań biotechnologicznych.

 

 

  Menu Zamknij

  Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.

  Pure Biologics - Wykorzystujemy potencjał przeciwciał i aptamerów