Periodic reports (PL)
Announcement date: 20/03/2019 10:32

RAPORT ROCZNY EBI NR 2/2019 – RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2018

RAPORT ROCZNY EBI NR 2/2019 – RAPORT ROCZNY PURE BIOLOGICS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2018

RAPORT ROCZNY EBI NR 2/2019 Z DNIA 20.03.2019 10:32

Zarząd Spółki Pure Biologics S.A. przekazuje w załączeniu Raport roczny za rok obrotowy 2018.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers