Periodic reports (PL)
Announcement date: 14/11/2019 14:19

RAPORT KWARTALNY EBI 15/2019 – RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2019 R.

RAPORT KWARTALNY EBI 15/2019 – RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2019 R. PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA

Raport kwartalny EBI 15/2019 Z DNIA 14-11-2019 14:19

Zarząd Pure Biologics S.A. przekazuje Raport okresowy za III kwartał 2019 roku.

Postawa prawna:
§ 5 ust. 1. pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Do pobrania

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers