Periodic reports (PL)
Announcement date: 30/04/2020 17:36

RAPORT EBI 7/2020 – RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2019

RAPORT EBI 7/2020 – RAPORT ROCZNY PURE BIOLOGICS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2019

Raport roczny EBI 7/2020 Z DNIA 30-04-2020 17:36

Zarząd Spółki Pure Biologics S.A. przekazuje w załączeniu Raport roczny za rok obrotowy 2019.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Do pobrania

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers