Inwestorzy & Media

Pure Biologics to polska firma biotechnologiczna działająca w obszarze nowoczesnych leków biologicznych. Obecna na rynku od 2010 roku, jako pierwsza w Polsce skupiła się na rozwoju nowych, innowacyjnych, a nie tylko generycznych czy biopodobnych, cząsteczek terapeutycznych opartych o przeciwciała i aptamery, a mających zastosowanie w immunoonkologii czy chorobach rzadkich.

W 2018 roku, Pure Biologics zadebiutowała na rynku NewConnect, a w 2020 przeszła na Rynek Główny  Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (jako PURE).

Nasz zespół skupia w sobie doświadczenie zgromadzone w renomowanych grupach badawczych, know-how nabyty przez lata działalności oraz efektywny model operacyjny, które napędzają rozwój własnych projektów badawczych, należących do najbardziej obiecujących sektorów farmaceutyki.

Źródłami finansowania naszego portfolio terapeutycznego są środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej, dodatkowo wspierane wpływami z badań kontraktowych na rzecz firm farmaceutycznych i biotechnologicznych z całego świata oraz kapitałem wniesionym przez akcjonariuszy. Długoterminowa strategia zakłada reinwestycję zysków z komercjalizacji naszego portfolio w prace B+R i dalszy rozwój programu badawczego.

Akcjonariat

30,16%
498817 akcji
Filip Jeleń
(Prezes Zarządu)
9,68%
160104 akcji
Maciej Mazurek
8,68%
146576 akcji
Piotr Jakimowicz
7,69%
127220 akcji
Augebitz FIZ
5,69%
94170 akcji
Jacek Otlewski
4,90%
81000 akcji
Andrzej Trznadel
(Przewodniczący RN)
33,02%
546113 akcji
Pozostali akcjonariusze
30,16%
498817 głosów
Filip Jeleń
(Prezes Zarządu)
9,68%
160104 głosów
Maciej Mazurek
8,68%
146576 głosów
Piotr Jakimowicz
7,69%
127220 głosów
Augebitz FIZ
5,69%
94170 głosów
Jacek Otlewski
4,90%
81000 głosów
Andrzej Trznadel
(Przewodniczący RN)
33,02%
546113 głosów
Pozostali akcjonariusze
Tabela akcji i głosów
Akcjonariusz % w udziałach % w głosach
Filip Jeleń 30,16% 30,16%
Maciej Mazurek 9,68% 9,68%
Piotr Jakimowicz 8,68% 8,68%
Augebitz FIZ 7,69% 7,69%
Jacek Otlewski 5,69% 5,69%
Andrzej Trznadel 4,90% 4,90%
Pozostali akcjonariusze 33,02% 33,02%

Kalendarium i raporty

15 I
2020
Początek okresu zamkniętego przed publikacją wyników kwartalnych
14 II
2020
Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku
31 III
2020
Początek okresu zamkniętego przed publikacją wyników rocznych
15 IV
2020
Początek okresu zamkniętego przed publikacją wyników kwartalnych
30 IV
2020
Raport roczny za 2019 rok
15 V
2020
Raport kwartalny za I kwartał 2020
15 VII
2020
Początek okresu zamkniętego przed publikacją wyników kwartalnych
14 VIII
2020
Raport kwartalny za II kwartał 2020
13 X
2020
Początek okresu zamkniętego przed publikacją wyników kwartalnych
12 XI
2020
Raport kwartalny za III kwartał 2020
Dziś

Do pobrania

Memoranda i prospekty

Dokumenty sporządzone w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Kontakt dla Inwestorów

Martyna Koj

Dyrektor Biura Zarządu
Pełnomocnik ds. relacji inwestorskich

Adres do powiadomień

Zgodnie z art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR)

Autoryzowany doradca

PROFESCAPITAL Sp. z o.o.
Ofiar Oświęcimskich 15, 50-069 Wrocław
tel: +48 71 782 11 60
www.profescapital.pl

Animator akcji

Trigon Dom Maklerski S.A.
Mogilska 65, 31-545 Kraków
tel. +48 22 330 11 39
www.trigon.pl

Menu Zamknij

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość przeglądania, analizę ruchu w witrynie i zarządzanie reklamami.