News
23 November
2023

Zapytanie Ofertowe – 00007/00008_ABM_01/2023

Zapytanie ofertowe w ramach projektów:

 

„A phase 1 study to investigate the safety, tolerability and efficacy of bispecific compound in
subjects with advanced solid tumors / Badanie kliniczne 1 fazy mające na celu zbadanie
bezpieczeństwa, tolerancji i skuteczności bispecyficznego związku u pacjentów z
zaawansowanymi guzami litymi”

oraz

„Phase 1 study of first-in-class bispecific ROR1xCD16 molecule in Patients with B-Cell
Lymphoid Malignancies/Badanie kliniczne 1 fazy, pierwszej w swojej klasie bispecyficznej
cząsteczki ROR1xCD16 u pacjentów z nowotworami limfoidalnymi z komórek B”

współfinansowanych przez Agencję Badań Medycznych (ABM) w ramach konkursu Agencja Rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych.

 

Numer zapytania ofertowego:

00007/00008_ABM_01/2023

 

Tytuł zamówienia:

„Zakup i  dostawa materiałów, odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego”

 

Data publikacji ogłoszenia: 23.11.2023 r.

Data ostatniej aktualizacji: 30.11.2023 r.

Termin składania ofert: do 01.12.2023 r. włącznie

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers