Current reports (PL)
Announcement date: 27/07/2020 17:33

RAPORT ESPI 7/2020 – ROZLICZENIE ZALICZEK Z NCBR RAPORT

RAPORT ESPI 7/2020 – ROZLICZENIE ZALICZEK Z NCBR
RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 7/2020 Z DNIA 27.07.2020 17:33

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Kancelaria: Publiczna

Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 27 lipca 2020 r. dokonał terminowo rozliczenia zaliczek udzielonych w dniu 16.12.2019 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na realizację projektów B+R Spółki (raport ESPI nr 32/2019). Z udzielonych w łącznej kwocie 9,5 mln zł zaliczek, zwrotem środków objęta została niewykorzystana w okresie rozliczeniowym kwota 4,05 mln zł. Zwrot ten wynika bezpośrednio z zasad rozliczania środków publicznych zawartych w wiążących Emitenta umowach o dofinansowanie. Jednocześnie Emitent zwrócił się do NCBR z wnioskiem o udzielenie następnej transzy zaliczek na realizację projektów B+R, z kolejnym sześciomiesięcznym okresem rozliczeniowym. Wysokość kwoty następnej transzy zaliczek uwarunkowana jest decyzją NCBR, o której Emitent poinformuje w raporcie bieżącym z chwilą jej otrzymania. Częściowy zwrot środków pochodzących z w/w zaliczek nie wpływa negatywnie na zdolność Emitenta do prowadzenia projektów B+R.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers