Current reports (PL)
Announcement date: 26/06/2020 21:09

RAPORT ESPI 6/2020 – WYKAZ AKCJONARIUSZY PURE BIOLOGICS S.A. POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU W DNIU 26 CZERWCA 2020 R. (NWZ)

RAPORT ESPI 6/2020 – WYKAZ AKCJONARIUSZY PURE BIOLOGICS S.A. POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% LICZBY GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU W DNIU 26 CZERWCA 2020 R. (NWZ)

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 6/2020 Z DNIA 26.06.2020 21:09

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Kancelaria: Publiczna

Zarząd Pure Biologics S.A. w załączeniu przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 26 czerwca 2020 r.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers