Current reports (PL)
Announcement date: 19/11/2019 17:50

RAPORT ESPI 29/2019 – POWIADOMIENIE OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE W TRYBIE ART. 19 UST. 1 MAR

RAPORT ESPI 29/2019 – POWIADOMIENIE OSOBY PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE W TRYBIE ART. 19 UST. 1 MAR

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 29/2019 Z DNIA 19.11.2019 17:50

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Kancelaria: Publiczna

Zarząd Pure Biologics S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 19 listopada 2019 r. otrzymał powiadomienie od Filipa Jelenia – Prezesa Zarządu Spółki o transakcji, zgodnie z art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.

Transakcje na akcjach, którego dotyczy zawiadomienie zrealizowane były w związku z utworzonym przez Akcjonariuszy Założycieli Programem Motywacyjnym, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 25/2019 z dnia 11 października 2019 r. Jednocześnie w związku z transakcjami na akcjach, o których mowa w zawiadomieniu, nabywca akcji zobowiązany jest na mocy umowy Lock-up zawartej w dniu 8 października 2019 r. do dochowania warunków z umowy Lock-up, o której mowa w pkt 27.1 na str.92 Dokumentu Informacyjnego Spółki z dnia z dnia 21 listopada 2018 r.

Pełna treść wyżej wymienionego zawiadomienia znajduje się w załączniku.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers