Current reports (PL)
Announcement date: 18/06/2019 16:17

RAPORT ESPI 17/2019 – POWIADOMIENIA O TRANSAKCJI W TRYBIE ART. 19 UST. 1 MAR

RAPORT ESPI 17/2019 – POWIADOMIENIA O TRANSAKCJI W TRYBIE ART. 19 UST. 1 MAR

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 17/2019 Z DNIA 18.06.2019 16:17

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Kancelaria: Publiczna

Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 17 czerwca 2019 r. roku otrzymał powiadomienia od osób prawnych blisko związanych z osobą pełniącą obowiązki Członka Rady Nadzorczej – Panem Marcinem Szubą oraz w dniu 18 czerwca 2019 r. otrzymał powiadomienie od Prezesa Zarządu Pana Filipa Jelenia, to jest osób, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.

Zawiadomienia, otrzymane przez Spółkę związane są transakcjami będącymi realizacją zapisów Umowy Współpracy z Lartiq (dawniej Trigon) TFI SA, która regulowała liczbę akcji i cenę przedmiotowej transakcji, o powyższej umowie Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym z dnia 21 października 2018 r. w rozdziale 27 na str. 91.

Jednocześnie w związku z nabyciem akcji, o których mowa w zawiadomieniach, nabywcy akcji tj. Globalny Fundusz Medyczny FIZ oraz Lartiq (dawniej Trigon) Medycyny i Innowacji FIZ zobowiązani są do nie sprzedawania nabytych akcji zgodnie z warunkami umowy Lock Up, o której mowa w pkt 27.1 na str.92 w/w Dokumentu Informacyjnego.

W załączeniu przekazujemy pełną treść Powiadomień.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers