Current reports (PL)
Announcement date: 17/01/2020 17:49

RAPORT EBI 2/2020 – REJESTRACJA W KRS ZMIANY STATUTU SPÓŁKI PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT EBI 2/2020 – REJESTRACJA W KRS ZMIANY STATUTU SPÓŁKI PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 2/2020 Z DNIA 17.01.2020 17:49

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) w dniu dzisiejszym powziął informację że Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 15 stycznia 2020 r. zarejestrował zmiany Statutu Spółki uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 grudnia 2019 r. (Załącznik).

Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers