Current reports (PL)
Announcement date: 03/09/2020 18:36

RAPORT EBI 14/2020 – INFORMACJA UDZIELONA AKCJONARIUSZOWI

RAPORT EBI 14/2020 – INFORMACJA UDZIELONA AKCJONARIUSZOWI

Raport okresowy EBI 14/2020 Z DNIA 03-09-2020 18:36

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje do wiadomości treść informacji udzielonej Akcjonariuszowi, na podstawie art. 428 §6 Kodeksu spółek handlowych, w dniu 3 września 2020 r. poza walnym zgromadzeniem. Zapytanie Akcjonariusza dotyczyło prezentacji związanej z wynikami projektu PB002 AptaPheresis przedstawianej przez Spółkę w dniu 03.09.2020 r. na konferencji naukowej „Aptamers 2020 Virtual”, organizowanej przez stowarzyszenie International Society on Aptamers w Oxfordzie.

Treść udzielonej informacji:

Wyniki przedstawiane na plakacie naukowym zaprezentowanym przez Spółkę na konferencji naukowej „Aptamers 2020 Virtual” są reprezentatywnymi rezultatami prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Emitenta w etapach 2 oraz 3 projektu PB002 AptaPheresis, dotyczącego rozwoju terapeutycznego wyrobu medycznego do leczenia pacjentów cierpiących na chorobę NMO (Zespół Devica). Wyniki potwierdzają uzyskanie dowodu koncepcji dla założonej w projekcie hipotezy, pokazując usuwanie patologicznych cząsteczek autoimmunologicznych przeciwciał z osocza pacjentów w skali laboratoryjnej. Treść prezentacji znajduje się w załączniku.

Postawa prawna:
§ 4 ust. 2. pkt. 12) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers