Current reports (PL)
Announcement date: 03/08/2020 15:42

RAPORT EBI 12/2020 – ZŁOŻENIE DO KNF WNIOSKU O ZATWIERDZENIE PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI RAPORT

RAPORT EBI 12/2020 – ZŁOŻENIE DO KNF WNIOSKU O ZATWIERDZENIE PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI
RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 12/2020 Z DNIA 03.08.2020 15:42

Zarząd Pure Biologics S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 3 sierpnia 2020 roku złożony został w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki, sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż do 600.000 nowo emitowanych akcji na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda (Akcje Oferowane). Prospekt został również sporządzony w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.654.000 akcji Spółki, tj. 185.400 akcji serii A, 296.500 akcji serii B1, 544.100 akcji serii B2, 146.410 serii C, 481.590 akcji serii D oraz nie więcej niż do 600.000 Akcji Oferowanych oraz nie więcej niż 600.000 praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Złożenie prospektu emisyjnego jest konsekwencją podjętej w dniu 26 czerwca 2020 roku Uchwały nr 18 i 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podstawa prawna: par 3 ust. 1 pkt 14) Załącznika 3 do Regulaminu ASO.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers