Current reports (PL)
Announcement date: 17/07/2020 17:16

RAPORT EBI 11/2020 – REJESTRACJA W KRS ZMIAN STATUTU SPÓŁKI

RAPORT EBI 11/2020 – REJESTRACJA W KRS ZMIAN STATUTU SPÓŁKI

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 11/2020 Z DNIA 17.07.2020 17:16

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) w dniu 17 lipca powziął informację, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki uchwalone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2020 r. (Załącznik 1) oraz treść jednolitą statutu Spółki uchwaloną na podstawie §20, ust. 6, pkt. u) Statutu Spółki przez Radȩ Nadzorczą w dniu 3 lipca 2020 r. ( Załącznik 2).

Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers