Current reports (PL)
Announcement date: 26/06/2020 20:57

RAPORT EBI 10/2020 – TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PURE BIOLOGICS S.A. ORAZ DOKONANE ZAMIANY STATUTU SPÓŁKI

RAPORT EBI 10/2020 – TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PURE BIOLOGICS S.A. ORAZ DOKONANE ZAMIANY STATUTU SPÓŁKI

RAPORT BIEŻĄCY EBI NR 10/2020 Z DNIA 26.06.2020 20:57

Zarząd Pure Biologics S.A. (“Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2020 r. (ZWZ) oraz uchwalone zmiany Statutu.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu z ZWZ.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 2, 7 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers