Current reports (PL)
Announcement date: 01/03/2019 10:51

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 2/2019 – ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU PUREAPTA

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 2/2019 – ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU PUREAPTA

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 2/2019 Z DNIA 01.03.2019 10:51

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Kancelaria: Publiczna

Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 28 lutego 2019 r. Emitent zakończył realizację czwartego (ostatniego) etapu, trwającego od 1 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r., projektu obejmującego prace rozwojowe, w tym demonstrację skuteczności platformy PureApta. Spółka wedle swojej najlepszej wiedzy ocenia stopień realizacji wszystkich kamieni milowych etapu oraz projektu na 100%. Tym samym zakończony został cały projekt.

Uzyskane efekty zakończonego projektu pozwolą Spółce w ciągu 6 miesięcy od zakończenia projektu rozpoczęcie oferowania podmiotom zewnętrznym w pełni dojrzałych usług selekcji modyfikowanych aptamerów (cząstek aktywnych) z wykorzystaniem platformy PureApta. Emitent planuje również zgłoszenie do ochrony własności intelektualnej jednego wynalazku, obejmującego część rezultatów projektu.

Spółka w dniu 28.02.2019 złożyła do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dokument „Informacja końcowa z realizacji projektu”. Raport merytoryczny z zakończenia czwartego etapu zostanie złożony do NCBR w terminie zgodnym z umową.

Celem projektu było opracowanie nowatorskiej platformy PureApta, służącej do poszukiwania i produkcji modyfikowanych aptamerów (oligonukleotydów rozpoznających wybrane cele molekularne). Aptamery są obiecującym narzędziem do rozwoju leków, terapii medycznych, diagnostyki, biosensorów oraz badań podstawowych, które Emitent chce wykorzystać również w realizacji własnych projektów B+R.

Efektem wprowadzenia na rynek zestawu usług opartego o opracowaną platformę PureApta będzie rozszerzenie gamy oferowanych przez Spółkę usług, pozwalające lepiej odpowiedzieć na potrzeby rynku. Emitent oczekuje, że realizowanie przedmiotowych usług będzie mieć w przyszłości pozytywny wpływ na przychody Spółki.

Powyższa informacja został uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers