Current reports (PL)
Announcement date: 30/11/2018 13:40

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 1/2018 – UZYSKANIE DOSTĘPU DO ESPI RAPORT

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 1/2018 – UZYSKANIE DOSTĘPU DO ESPI

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 1/2018 Z DNIA 30.11.2018 13:40

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Kancelaria: Publiczna

Zarząd Pure Biologics S.A. (Spółka), działając na podstawie § 11 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) informuje, że w dniu 30.11.2018 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do ESPI.

W związku z powyższym, od tego dnia Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI, zgodnie z odpowiednimi wymogami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers