Current reports (PL)
Announcement date: 23/06/2022 16:47

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 9/2022 – LISTA AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PURE BIOLOGICS S.A. 23 CZERWCA 2022 R.

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 9/2022 – LISTA AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PURE BIOLOGICS S.A. 23 CZERWCA 2022 R.

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 9/2022 Z DNIA 23-06-2022 16:47

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

 

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [“Emitent”, “Spółka”], przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy Emitenta posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2022 r. [“ZWZ”]:

1. Filip Jeleń: 257 670 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 257 670 głosów, co stanowiło odpowiednio 34,21 % akcji na ZWZ i 34,21 % głosów na ZWZ oraz 11,43 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

2. Augebit FIZ: 153 220 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 153 220 głosów, co stanowiło odpowiednio 20,34% akcji na ZWZ i 20,34 % głosów na ZWZ oraz 6,80% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3. Maciej Mazurek: 130 000 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 130 000 głosów, co stanowiło odpowiednio 17,26% akcji na ZWZ i 17,26% głosów na ZWZ oraz 5,77% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

4. Piotr Jakimowicz: 126 000 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 126 000 głosów, co stanowiło odpowiednio 16,73% akcji na ZWZ i 16,73% głosów na ZWZ oraz 5,59% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

5. Andrzej Trznadel: 81 000 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 81 000 głosów, co stanowiło odpowiednio 10,75% akcji na ZWZ i 10,75% głosów na ZWZ oraz 3,59% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zgodnie z listą obecności na ZWZ reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 753 191 akcji uprawniających do wykonywania 753 191 głosów.

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 2 254 000 i daje prawo do 2 254 000 głosów.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers