Current reports (PL)
Announcement date: 23/06/2022 16:32

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 8/2022 – TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PURE BIOLOGICS S.A. 23 CZERWCA 2022 R.

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 8/2022 – TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PURE BIOLOGICS S.A. 23 CZERWCA 2022 R.

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 8/2022 Z DNIA 23-06-2022 16:32

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [“Emitent”], przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 23 czerwca 2022 r. [“ZWZ”] wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów “za”, “przeciw” i “wstrzymujących się”.

Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów, nie było uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte, ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad ZWZ.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers