Current reports (PL)
Announcement date: 02/02/2021 13:18

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 8/2021 – WPROWADZENIE AKCJI SERII E DO OBROTU GIEŁDOWEGO ORAZ WYZNACZENIE OSTATNIEGO DNIA NOTOWANIA PRAW DO AKCJI SERII E

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 8/2021 – WPROWADZENIE AKCJI SERII E DO OBROTU GIEŁDOWEGO ORAZ WYZNACZENIE OSTATNIEGO DNIA NOTOWANIA PRAW DO AKCJI SERII E

RAPORT BIEŻĄCY EPSI NR 8/2021 Z DNIA 02-02-2021 13:18

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 2 lutego 2021 r. uzyskał informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. [“GPW”] w dniu 1 lutego 2021 r. uchwały Nr 92/2021 w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Pure Biologics S.A oraz uchwały Nr 91/2021 w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania praw do akcji serii E spółki Pure Biologics S.A.

Na podstawie wymienionych uchwał Zarząd GPW:
1. postanowił wprowadzić z dniem 4 lutego 20201 roku do obrotu giełdowego na rynku równoległym 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Pure Biologics S.A., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 4 lutego 2021 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLPRBLG00010;

2. wyznaczył na 3 lutego 2021 roku dzień ostatniego notowania 600.000 praw do akcji serii E spółki Pure Biologics SA oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLPRBLG00036, o których dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu giełdowego Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 20/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.

Uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers