Current reports (PL)
Announcement date: 30/05/2023 08:16

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 30/2023 – ZAKOŃCZENIE PRZEGLĄDU OPCJI STRATEGICZNYCH

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 30/2023 – ZAKOŃCZENIE PRZEGLĄDU OPCJI STRATEGICZNYCH

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 30/2023 Z DNIA 30-05-2023 08:16

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2023, Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”] informuje, że w dniu wczorajszym Zarząd podjął decyzję o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych Spółki.

Spółka informuje, że w dniu wczorajszym wpłynęła na konto spółki kwota 12.000.000 złotych tytułem umowy pożyczki od ACRX Investments Limited z siedzibą w Nikozji zgodnie z informacjami wskazanymi w raporcie bieżącym nr 19/2023.

Zarząd wskazuje, że pozyskana kwota pożyczki oraz podjęcie decyzji przez akcjonariuszy dotyczącej możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego zabezpiecza Spółce źródła finansowania zidentyfikowane w raporcie bieżącym nr 22/2023 i pozwoli na realizację postanowień wskazanych w Planie Rozwoju Spółki w okresie 2023-1H2024, które zostały przekazane w ww. raporcie bieżącym.

Kluczowe cele Planu Rozwoju Pure Biologics na okres 2023-1H2024 obejmować będą:
1. Koncentrację na intensywnym rozwoju przedklinicznym, klinicznym i biznesowym lekowych projektów PB003G i PB004:
a. Rozpoczęcie fazy 0 w obu projektach w 2023 r. i jej zakończenie do końca I połowy 2024 r.; uzyskanie zdolności do rozpoczęcia fazy 1 badań klinicznych w II połowie 2024 r.
b. W okresie 2023-1H2024 przeprowadzenie co najmniej jednej transakcji partneringowej.
2. Optymalizację modelu biznesowego i finansowego oraz portfolio pod kątem możliwości rozwijania projektów lekowych i aptamerowych również w formie zewnętrznych spółek celowych.
3. Do połowy 2024 r. posiadanie w portfolio łącznie co najmniej czterech projektów lekowych na różnych etapach rozwoju.

Koszty związane z realizacją niniejszych Planów Rozwoju w okresie 2023-1H2024 Spółka szacuje na 178 mln zł, z czego ok. 107 mln zł na datę niniejszych Planów Rozwoju już Spółka zabezpieczyła [posiadana gotówka, przyznane dotacje oraz venture debt z ACRX], a kwotę w wysokości 38-43 mln zł Spółka planuje zabezpieczyć z oczekiwanych dotacji [realizacja nowych projektów, niewymagających dodatkowego kapitału na wkład własny], w przypadku których Spółka złożyła już wnioski do właściwych instytucji. Pozostałą kwotę na poziomie 28-33 mln zł Spółka planuje pozyskać z innych potencjalnych źródeł finansowania, wśród których należy wymienić: umowę partneringową, venture debt, rynek kapitałowy, czy wynajem infrastruktury. W przypadku podpisania umowy partneringowej w okresie realizacji niniejszych Planów Rozwoju, może ona zabezpieczyć istotną część lub całość powyższych potrzeb kapitałowych.

ACRX Investments Limited to europejska firma zajmująca się transakcjami i dystrybucją na rynku praw transmisji telewizyjnych oraz będąca inwestorem w takich obszarach jak nowe technologie, aplikacje internetowe i biotechnologia. ACRX Investments Limited jest istotnym akcjonariuszem jednego z czołowych producentów i wydawców gier komputerowych notowanych na GPW.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers