Current reports (PL)
Announcement date: 22/02/2022 16:57

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 3/2022 – ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 3/2022 – ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 3/2022 Z DNIA 22-02-2022 16:57

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu

 

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [“Spółka”], działając w trybie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz. U. z 2016r. poz.1639 z póź. zm, informuje o otrzymaniu w dniu 22 lutego 2022 roku na podstawie 69 ust. 1 pkt. 2, oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 ppkt. a_ ww. ustawy zawiadomienia od akcjonariusza Pana Filipa Jelenia. Transakcja sprzedaży zmieniająca stan posiadania akcji przez zawiadamiającego akcjonariusza została przeprowadzona w ramach Programu Motywacyjnego Spółki.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers