Current reports (PL)
Announcement date: 22/01/2021 14:15

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 3/2021 – POWIADOMIENIA O TRANSAKCJI W TRYBIE ART. 19 UST. 1 MAR

RAPORT ESPI 3/2021 – POWIADOMIENIA O TRANSAKCJI W TRYBIE ART. 19 UST. 1 MAR

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 3/2021 Z DNIA 22.01.2021 14:15

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Kancelaria: Publiczna

Zarząd Pure Biologics S.A. informuje, że w dniu 22 stycznia 2021 r. otrzymał od Pana Andrzeja Kierzkowskiego osoby pełniącej obowiązki Członka Rady Nadzorczej oraz Augebit FIZ osoby prawnej blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Panem Tadeuszem Wesołowskim powiadomienia, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.

W załączeniu przekazujemy treść powiadomień.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers