Current reports (PL)
Announcement date: 28/06/2024 15:53

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 23/2024 – LISTA AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PURE BIOLOGICS S.A. 28 CZERWCA 2024 R.

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 23/2024 – LISTA AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PURE BIOLOGICS S.A. 28 CZERWCA 2024 R.

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 23/2024 Z DNIA 28-06-2024 15:53

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Emitent”, „Spółka”] przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy Emitenta posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2024 r. [„ZWZ”]:

1. Filip Jeleń: 275 970 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 275 970 głosów, co stanowiło odpowiednio 51,01% akcji na ZWZ i 51,01% głosów na ZWZ oraz 8,29 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

2. Maciej Mazurek: 115 000 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 115 000 głosów, co stanowiło odpowiednio 21,26% akcji na ZWZ i 21,26% głosów na ZWZ oraz 3,46% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3. Andrzej Trznadel: 79 500 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 79 500 głosów, co stanowiło odpowiednio 14,70% akcji na ZWZ i 14,70% głosów na ZWZ oraz 2,39% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

4. Government of Norway: 60 000 akcji Spółki, które uprawniały do wykonywania 60 000 głosów, co stanowiło odpowiednio 11,09% akcji na ZWZ i 11,09% głosów na ZWZ oraz 1,80% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zgodnie z listą obecności na ZWZ reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 540 971 akcji uprawniających do wykonywania 540 971 głosów.
Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 3 327 812 i daje prawo do 3 327 812 głosów.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers