Current reports (PL)
Announcement date: 25/06/2024 22:33

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 21/2024 – WYKONANIE PRAW Z WARRANTÓW SERII B I OBJĘCIE AKCJI SERII K SPÓŁKI

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 21/2024 – WYKONANIE PRAW Z WARRANTÓW SERII B I OBJĘCIE AKCJI SERII K SPÓŁKI

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 21/2024 Z DNIA 25-06-2024 22:33

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r. oraz nr 32/2023 z dnia 23 czerwca 2023 r., informuje, że w dniu 25 czerwca 2024 r. ACRX Investment Limited z siedzibą w Nikozji [„Inwestor”] złożył Spółce oświadczenie o objęciu 154.272 akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki [„Akcje”] w wykonaniu praw z poprzednio objętych 154.272 warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały nr 18/2023 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2023 r. [„Warranty”]. Akcje zostały objęte po cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 zł każda i łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 15.427,20 zł.

Prawa z objętych Akcji powstaną z dniem zapisania Akcji na rachunku papierów wartościowych Inwestora poprzez rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Wraz z zapisaniem Akcji na rachunku papierów wartościowych Inwestora skuteczne stanie się ich przyznanie w rozumieniu art. 451 § 2 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych.

Z uwagi na złożone w dniu dzisiejszym przez Inwestora oświadczenie, wykonane zostało 100% praw wynikających z Warrantów.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers