Current reports (PL)
Announcement date: 11/12/2022 20:44

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 18/2022 – ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STANU POSIADANIA AKCJI SPÓŁKI

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 18/2022 – ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STANU POSIADANIA AKCJI SPÓŁKI

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 18/2022 Z DNIA 11-12-2022 20:44

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [“Spółka”], działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [“Ustawa o Ofercie”], niniejszym informuje, że otrzymał od: [i] Pana Filipa Jelenia, [ii] Pana Piotra Jakimowicza, [iii] Pana Macieja Mazurka oraz [iv] UNISONO CAPITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Warszawie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki złożone na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie.

Treść otrzymanych zawiadomień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers