Current reports (PL)
Announcement date: 26/11/2021 08:27

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 17/2021 – ZAWARCIE UMOWY LICENCYJNEJ Z NOVAPTECH S.A.S. NA WYKORZYSTANIE PLATFORMY TECHNOLOGICZNEJ PUREAPTA(TM)

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 17/2021 – ZAWARCIE UMOWY LICENCYJNEJ Z NOVAPTECH S.A.S. NA WYKORZYSTANIE PLATFORMY TECHNOLOGICZNEJ PUREAPTA(TM)

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 17/2021 Z DNIA 26-11-2021 08:27

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [“Spółka”] informuje, że w dniu wczorajszym powziął informację o zawarciu umowy z francuską spółką Novaptech SAS, której przedmiotem jest udzielenie licencji na stosowanie chemicznie modyfikowanych nukleotydów, objętych polskim patentem nr. P.413941, patentem USA nr. US10450673 i patentem UE nr. EP3350195 w bibliotekach aptamerów i sekwencjach aptamerów [platforma technologiczna PureApta, powstała w wyniku realizacji w Spółce projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich]. Umowa została zawarta na czas określony jednego roku, począwszy od dnia jej zawarcia. Na mocy umowy Pure Biologics S.A. udzielił bezpłatnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, niezbywalnej, tymczasowej, odwołalnej licencji ograniczonej do terytorium Republiki Francuskiej na użytkowanie zmodyfikowanych aptamerów wyłącznie do wewnętrznych celów badawczo-rozwojowych Novaptech SAS. Po zakończeniu Umowy, w zależności od pozytywnej oceny współpracy stron w trakcie jej realizacji, strony rozpoczną negocjacje dotyczące ustalenia zasad przyszłej współpracy, której celem będzie komercjalizacja wypracowanych rozwiązań.

Powyższa informacja została uznana przez Zarząd Pure Biologics S.A. za istotną, ponieważ głównym przedmiotem działalności Novaptech SAS jest świadczenie usług opartych o aptamery na rynku globalnym, przy współpracy z firmami biotechnologicznymi, farmaceutycznymi i rolno-spożywczymi. Otwiera to Spółce dostęp do szerokiego i dobrze zorganizowanego rynku, znacznie zwiększając potencjał komercjalizacyjny platformy technologicznej PureApta.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers