Current reports (PL)
Announcement date: 10/09/2021 19:01

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 16/2021 – KOREKTA RAPORTU PÓŁROCZNEGO

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 16/2021 – KOREKTA RAPORTU PÓŁROCZNEGO

RAPORT BIEŻĄCY EPSI NR 16/2021 Z DNIA 10-09-2021 19:01

Podstawa prawna: Inne uregulowania

 

W dniu 10 września 2021 r. Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu _Spółka, Emitent_ powziął informację, że niektóre załączniki dołączone do raportu półrocznego za okres 01.01-30.06.2021 nie zostały załączone poprawnie. Niniejszym Emitent przekazuje je ponownie do wiadomości, pozostała część komunikatu pozostaje bez zmiany.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Download

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers