Current reports (PL)
Announcement date: 09/03/2023 17:14

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 15/2023 – PODPISANIE UMOWY Z ABM O DOFINANSOWANIE KOLEJNYCH ETAPÓW PROJEKTU PB003 PURE ACTIVATOR

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 15/2023 – PODPISANIE UMOWY Z ABM O DOFINANSOWANIE KOLEJNYCH ETAPÓW PROJEKTU PB003 PURE ACTIVATOR

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 15/2023 Z DNIA 09-03-2023 17:14

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI NR 12/2023 z dnia 03-02-2023 Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Agencją Badań Medycznych [„ABM”], działającą na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych [t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 451] umowę na realizację i dofinansowanie projektu pn. „A phase 1 study to investigate the safety, tolerability and efficacy of bispecific compound in subjects with advanced solid tumors / Badanie kliniczne 1 fazy mające na celu zbadanie bezpieczeństwa, tolerancji i skuteczności bispecyficznego związku u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi” w ramach konkursu na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych [ABM/2022/5].

Zakres objętego dofinansowaniem projektu obejmuje wytworzenie i weryfikację w badaniu klinicznym fazy 1 wysoce innowacyjnego bifunkcyjnego białka fuzyjnego [BFP] o specyficznym sposobie działania wynikającym z zaangażowania wielu celów. BFP poprzez wiązanie z kompleksem GARP-TGF-b1 blokuje uwalnianie TGF-b1 łagodząc w ten sposób immunosupresję i poprawiając przeciwnowotworową odpowiedź immunologiczną w środowisku guza, a ponadto zmniejsza liczbę komórek nowotworowych i immunosupresyjnych poprzez receptor NKG2D.

Całkowita wartość projektu wynosi 48 897 333,25 zł, a rekomendowana przez ABM kwota dofinansowania 32 439 596,43 zł. Termin realizacji projektu to lata 2022-2026.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers