Current reports (PL)
Announcement date: 02/12/2022 08:33

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 15/2022 – POWOŁANIE CELOWEJ SPÓŁKI ZALEŻNEJ I NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z DORADCĄ M&A W CELU KOMERCJALIZACJI PROJEKTU PB103

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 15/2022 – POWOŁANIE CELOWEJ SPÓŁKI ZALEŻNEJ I NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z DORADCĄ M&A W CELU KOMERCJALIZACJI PROJEKTU PB103

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 15/2022 Z DNIA 02-12-2022 08:33

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Spółka”] przekazuje do publicznej informacji, iż w dniu 1 grudnia 2022 r. Pure Biologics S.A. utworzył spółkę celową Doto Medical sp. z o.o. w celu przyspieszonej komercjalizacji strategicznego projektu z portfolio aptamerowego – PB103.

Projekt PB103 koncentruje się na rozwoju urządzenia medycznego we współpracy holenderską firmą Relitech BV, zgodnie z informacją w raporcie bieżącym ESPI 7/2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. Urządzenie znajdzie zastosowanie w nowatorskiej celowanej dializie nerkowej opartej o aptamery, stosowanej u pacjentów cierpiących na przewlekłą chorobę nerek [CKD]. Proponowane rozwiązanie medyczne ma na celu zwiększenie skuteczności dializy w zakresie parametrów klinicznych, które nie ulegają znaczącej poprawie podczas standardowej dializy, a tym samym przedłużenie przeżycia i poprawę jakości życia pacjentów. CKD to schorzenie, z którym zmaga się nawet 75 milionów pacjentów na całym świecie, a średni czas ich przeżycia od rozpoczęcia dializoterapii wynosi około 5 lat. Stanowi to więc istotną niezaspokojoną potrzebę medyczną, jak również rozległy rynek docelowy wyceniany szacunkowo na około 100 mld USD.

Jednocześnie Spółka zawarła umowę z doradcą ds. M&A, Clairfield Partners LLC z siedzibą w Nowym Jorku [”Doradca”], której przedmiotem jest pośrednictwo w procesie komercjalizacji projektu Spółki i pozyskania inwestora strategicznego zainteresowanego współpracą w ramach spółki celowej Doto Medical sp. z o.o.

Clairfield Partners LLC to międzynarodowa firma świadcząca usługi corporate finance, głównie w zakresie fuzji i przejęć, dla międzynarodowych korporacji oraz inwestorów finansowych.

Głównym zadaniem Doradcy będzie identyfikacja potencjalnych inwestorów, którzy byliby zainteresowani zaangażowaniem kapitałowym w projekt związany z CKD na obecnym etapie jego rozwoju. Zgodnie z założeniami Spółka zachowa kontrolę nad spółką zależną do momentu sprzedaży aktywa na rzecz globalnego producenta urządzeń med-tech w 2024 r.

Usługi Doradcy świadczone będą na zasadzie wyłączności. Wynagrodzenie z tytułu realizacji usług obejmuje część stałą, rozłożoną na miesięczne płatności oraz płatność z tytułu udanej komercjalizacji, uzależnioną od rezultatu.

Informację podano ze względu na fakt, iż powołanie spółki celowej oraz realizacja przedmiotu umowy z Clairfield Partners LLC może mieć w przyszłości istotny wpływ na wycenę aktywów i sytuację finansową Spółki.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Petrus Spee – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers