Current reports (PL)
Announcement date: 27/08/2021 17:16

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 14/2021 – INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PIERWSZEGO PANELU BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH W RAMACH PROJEKTU PB001

RAPORT BIEŻĄCY ESPI 14/2021 – INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PIERWSZEGO PANELU BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH W RAMACH PROJEKTU PB001

RAPORT BIEŻĄCY ESPI NR 14/2021 Z DNIA 27-08-2021 17:16

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. Zarząd Pure Biologics S.A. informuje o zakończeniu pierwszego pilotażowego badania przedklinicznego w ramach projektu PB001, który dotyczy rozwoju bispecyficznego przeciwciała monoklonalnego do immunoterapii onkologicznej dla pacjentów cierpiących na nowotwór jelita grubego i odbytu.

Zgodnie z hipotezą, opracowywane bispecyficzne przeciwciało jednocześnie angażuje receptor na limfocytach infiltrujących guzy nowotworowe oraz antygen na komórkach nowotworowych. Głównym celem badania na myszach z wszczepionym ludzkim układem odpornościowym była ocena bezpieczeństwa, a drugorzędowym celem było monitorowanie symptomów odpowiedzi immunologicznej skierowanej przeciwko guzom nowotworowym wywołanej badanym związkiem biologicznym.

Podczas wielokrotnego dawkowania badanego związku modelowego u zdrowych myszy nie zaobserwowano żadnych objawów ostrej toksyczności lub poważnych zmian histopatologicznych. U myszy z nowotworem testowany związek okazał się bezpieczny w najwyższej dawce. Analizy biomarkerów we krwi wykazały, że modelowy związek testowy aktywuje układ odpornościowy, a w celu zrozumienia aspektów mechanistycznych obserwowanych efektów Emitent będzie kontynuował badania przedkliniczne w szerszym panelu.

Zarząd uznał tę informację za istotną, ponieważ uzyskane wyniki uzasadniają kontynuację prac badawczo-rozwojowych w projekcie PB001 zbliżając Spółkę do etapu potencjalnej komercjalizacji w projekcie.

Powyższa informacja została uznana za spełniającą kryteria art. 7 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

 

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Romuald Harwas – Wiceprezes Zarządu

Menu Close

We use cookies to give you the best browsing experience, site traffic analysis, and advertisement management.

Pure Biologics - Harnessing the power of antibodies and aptamers